LITERATURA I VIATGES

Al voltant de la temàtica viatgera, s’han desenvolupat diverses classes de llibres o gèneres. Els més habituals son:

Guies de viatge: són llibres no literaris, amb informacions me eminentment pràctiques sobre itineraris, allotjaments, visites,  adreces d’interès, mapes de ciutats, establiments de restar i comercials, horaris, etc.

Llibres de viatges: són uns llibres d’intenció creativa i literària i que pretenen captar i presentar l’ambient d’uns indrets determinants des de la subjectivitat de l’autor que s’hi ha desplaçat. Sovint, cronològica que va seguint l’itinerari realitat.

Blogs de viatges: són un gènere digital format per una sèrie de textos ordenats per dates. Com a blogs que són, tenen com a intenció primera explicar el que interessa l’autor i els seus lectors, que poden enviar-hi comentaris. Els blogs de viatges solen contenir moltes fotografies i també vídeos i enllaços. En alguns casos, a més, tenen una orientació creativa que dóna com a resultat narracions i descripcions d’espais que poden ser considerades literàries. 

Nosaltres farem un blog de viatges!